Disclaimer

Disclaimer

  1. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  2. De inhoud van de webpagina is door E.T.Projectmanagement & Impressariaat zorgvuldig samengesteld. Echter, aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
  3. E.T.Projectmanagement & Impressariaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze webpagina gekoppelde bestanden en/of webpagina's waarnaar verwezen wordt.
  4. Het auteursrecht op deze webpagina berust bij E.T.Projectmanagement & Impressariaat of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.
  5. Vermenigvuldiging van de inhoud of delen van de inhoud van de de webpagina, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van E.T.Projectmanagement & Impressariaat.