Projecten

Amateurkunst in Overijssel

Rol: Adviseur Amateurkunst

Doel: Advisering op het gebied van dans, theater en community-art

In samenwerking met: Kunst & Cultuur Overijssel(KCO)

Het geven van advies en informatie aan amateurkunstenaars, organisaties en overheden die in Overijssel actief zijn in de kunst en cultuursector.

Tevens verantwoordelijk voor de organisatie van een startbijeenkomst voor makers en partners in community art en de begeleiding van een coachingstraject voor amateurverenigingen door professionele kunstenaars.

Daarnaast meegewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor Overijssels danstalent en het opzetten van een serie regiecursussen voor amateurtheater.

 Projectactiviteit voorjaar 2011

Terug