Projecten

Een Grenzeloze Erfenis

Rol: Producent

Doel: Kennismaking met niet-westerse muzikale rouwtradities door interactie tussen verschillende culturen.

In samenwerking met: Tûmba, Dutch Gospel Arts Institute, Nederlands Centrum voor Volkscultuur

Hoe mensen omgaan met de dood zegt veel over wie ze zijn, hun afkomst en de tijd waarin ze leven. Daarbij is Fryslân de provincie met de meeste vrijwillige en plaatselijke begrafenisverenigingen van het land. Het vertrekpunt voor een toonaangevend project over rouwrituelen.

Projectdeelnemers maakten kennis met rouwliederen uit andere culturen door ze zelf te zingen en het verhaal achter het lied te horen. Zangers van Surinaamse, Antilliaanse, Ghanese en Molukse komaf deelden hun rouwtraditie in verschillende workshops met Friese zangers en omgekeerd. Door een zorgvuldige voorbereiding durfden mensen emoties te delen en zijn er nieuwe vriendschappen ontstaan.  

De Friese rouwtraditie kwam ook aan bod door de deelname van verschillende skotsploechen in traditionele Friese rouwkleding aan een multiculturele rouwstoet en het serveren van een Friese rouwmaaltijd aan alle deelnemers.

Het project is afgesloten met een sfeervolle presentatie van alle deelnemers in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Hieraan deden ook Rients Gratama, Fanfare Oranje Dokkum, Di Gojim, Anke Bijlsma en bazuinkoor Sonny&Friends mee.

Projectactiviteit 2010-2012

Terug