Projecten

Água Limpa

Rol: Adviseur Publieksacties

Doel: Verbeteren van sanitaire voorzieningen in Mozambique door investeringen en kennisoverdracht.

In samenwerking met: Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Friese gemeenten, Vitens en Wetterhelp Fryslân

Schoon water voor Mozambique, oftewel Água Limpa, is een breed gedragen Fries project dat zich richt op het verbeteren van de sanitaire voorzieningen voor inwoners van verschillende gemeenten in Mozambique. Daarbij werkt het project aan een duurzame capaciteitsopbouw binnen de publieke sector om de verbeteringen in Mozambique ook vast te houden.

Als onderdeel van de communicatiewerkzaamheden voor het project in Fryslân geef ik advies aan organisaties als scholen, rotary clubs en kerken over het succesvol opzetten van sponsoracties of andere activiteiten.

Deze betrokkenheid is ontstaan door de ervaringen en contacten van Wetterhelp Fryslân. Op initiatief van deze stichting ondertekenden verschillende Friese gemeenten en maatschappelijke organisaties in 2007 een intentieverklaring voor soortgelijk project.


Projectactiviteit sinds 2009
Meer info: www.schoonwatervoormozambique.nl

Terug