Projecten

Harmonieuze raad

Rol: Medewerker raadsgriffie

Doel: Vormgeven pilotproject over de omgang van raadsleden met belangenverenigingen.

In samenwerking met: Gemeente Ooststellingwerf

Net na de invoering van de wet dualisering gemeentebestuur aanbevelingen gedaan hoe gemeenteraadsleden hun volksvertegenwoordigende taak kunnen uitvoeren in hun contacten met belangenverenigingen.

Voor dit advies zijn bestuursstijlen van de raad vergeleken met verschillende muziekstijlen. Vanwege deze verrassende benadering is het rapport beloond met de Thorbecke Academie Scriptieprijs

Dit project geeft aan dat een combinatie van bestuur, politiek en podiumkunst uitstekend werkt, ondanks dat het nog geen bedrijfsactiviteit was. 

Terug