Projecten

Wandelen voor Water Fryslân

Rol: Projectleider

Doel: Basisschoolleerlingen laten ervaren wat leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om aan schoon drinkwater te komen.

In samenwerking met: Aqua for All, Vitens Fryslân, Water for Life, Wetterhelp Fryslân

Wandelen voor Water is een landelijke sponsoractiviteit die jaarlijks rond Wereld Water Dag plaatsvindt. Kinderen van groep 7 en 8 lopen zes kilometer met zes liter water op hun rug; de dagelijkse praktijk voor veel kinderen in ontwikkelingslanden.

Als regionaal coördinator de campagne georganiseerd voor Friese basisscholen. Naast de werving en communicatie randactiviteiten opgezet met samenwerkingspartners. Zo kregen kinderen vooraf een gastles, bezochten ze waterbedrijven en was er een ballonactie.

Ruim 800 schoolkinderen verspreid over de hele provincie liepen gelijktijdig een route. Wethouders gaven het startschot en plaatselijke ondernemers en rotary clubs ondersteunden de actie.

Het sponsorgeld is besteed aan waterprojecten van Wetterhelp Fryslân in Mozambique.

Projectactiviteiten in 2008, 2009 en 2010

Terug